Equip Veterinari

José Tarrasón

Col.legiat 1721

Gerent, Traumatologia, Cirurgia, Reproducció

Conxita Martínez

Col.legiat 2511

Cardiorespiratori, Medicina interna, Àrea de comunicació

Maria Martí

Col.legiat 3705

Urgències, Medicina interna,
odontologia

Xavier Serra

 

Colegiado 4624

Urgencias 

Christian Pérez

Col.legiat 1836

Dermatologia, Medicina Interna,
Oncologia

Ana Belén Palaín

Col.legiat 3286

Animals exòtics , Laboratori , 
Medicina interna

Esther Castells

Col.legiat 3990

Cirurgia general, Oftalmologia

Eva Villanueva

Col.legiat 2234

Ecografia, Neurologia

Anna Mendoza

Col.legiat 3609

Medicina Interna, UCI

Mireia Sanz

Col.legiat 4211

Rehabilitació